plastisk kirurgi

Mulige komplikasjoner ved fettsuging

Uansett hvilken operasjon du gjennomfører, så vil det alltid være en risiko for komplikasjoner. Når det gjelder fettsuging, så skal det påpekes at dette er en særdeles sikker operasjon og komplikasjoner oppstår svært, svært sjelden. Noen av komplikasjonene som kan forekomme, er blødning, nedsatt følelse, hudoverskudd og ujevnheter.

Ofte opplever man blåmerker i huden etter en operasjon. Som regel vil disse forsvinne etter noen uker. En mulig komplikasjon er blødninger, men dette oppstår svært sjeldent.

Å få nedsatt følelse er en ganske vanlig komplikasjon ved gjennomføring av fettsuging. Man vil oppleve at følelsen i huden er nedsatt, men dette bedrer seg i løpet av noen måneder. Like etter operasjonen vil man også som oftest oppleve hevelser i områdene som er behandlet. Kompresjon vil bidra til å redusere denne, og ved alle fettsuginger skal man bruke kompresjon etter operasjonen. Hevelsestiden vil variere fra person til person. En variabel her er alder. Selve huden kan bli hard etter operasjoner, og noen ujevnheter kan forekomme under huden. Dette er også noe som er normalt, og det vil forsvinne etter en stund.

Overflødig hud er et vanlig problem. Her kan man gjennomføre både en oppstramming og fjerning av løs hud. Dette kan gjøres under operasjonen eller på et annet tidspunkt. Hvis man opplever overflødig hud, så må man vurdere om det er verdt å gjennomføre et inngrep. Det er ofte eldre personer eller personer som har en dårlig elastisitet på huden som opplever dette.

En siste komplikasjon som kan forekomme, er ujevnheter. Ofte kan man oppleve ujevnheter i huden over det fettsugde området. Dette skjer ofte når man fjerner store mengder med fettvev. Ujevnheter var imidlertid et større problemer tidligere, men oppstår nå sjeldnere med de nye teknikkene. Hvis det først finner sted, så kan man gjennomføre ulike grep en stund etter operasjonen for å glatte ut ujevnhetene.

Selv om man kan oppleve noen komplikasjoner, så er det svært, svært sjeldent at de er av det alvorlige slaget. Og de fleste komplikasjonene man kan oppleve er det mulig å gjøre noe med. Om du lurer på mer om mulige komplikasjoner, så lønner det seg å ta kontakt med en fagkyndig person. Ofte er dette en plastisk kirurg / plastikkirurg.