Unn Pedersen

Unn Pedersen er arkeolog og forsker ved UiO, og forfatter av både voksen- og barnebøker om vikingtiden i Norge.