Ida Berntsen

IDA BERNTSEN er direktør for kulturformidling på Nasjonalbiblioteket og sitter i Kulturrådets vurderingsutvalg for innkjøp av ny norsk sakprosa.