Dag O. Hessen

DAG O. HESSEN er biolog og forskningsformidler. Han er mest kjent for sin forskning innen vann, økologi og evolusjon samt sitt engasjement for krysningsfeltet biologi, miljø og filosofi.