Post-Faktasjekken: Hvordan vurdere sakprosa?

12:00 - 12:45

Scene: Wergeland

Hvilke er de viktigste norske sakprosabøkene skrevet etter andre verdenskrig? I radioprogrammet Faktasjekken – jakten på Norges beste sakprosa satte ti ulike ekspertpanel seg fore å finne ut av dette. I samarbeid med NFFs medlemmer kom de frem til en liste på 250 titler, som drøftes sjanger for sjanger gjennom de ti programmene.

Men er de beste sakprosabøkene nødvendigvis dem som har hatt størst innvirkning på samfunnet? Og hvordan definerer vi egentlig litteraturens virkningseffekt?

Vi spør: Hvilke vurderingskriterier bør ligge til grunn når vi skal avgjøre hva slags sakprosalitteratur som er mest verdifull?

Cathrine Sandnes leder debatten.

 

 

 

Medvirkende forfattere

Johan L. Tønnesson

JOHAN L. TØNNESSON er professor i sakprosa ved Universitetet i Oslo.

Aud-Kristin Haldorsen

AUD-KRISTIN HALDORSEN er innkjøper på Tanum Karl Johan, og har hovedfag i kunsthistorie

Guri Hjeltnes

GURI HJELTNES er professor, kritiker og direktør for HL-senteret.

Inger Merethe Hobbelstad

INGER MERETHE HOBBELSTAD er kulturjournalist, kritiker og kommentator i Dagbladet.

Anders Heger

ANDERS HEGER er forfatter og forlagsredaktør i Cappelen Damm.