Tyrkias mørke time

12:00 - 13:00

Scene: Wergeland

«Det Tyrkia som vi en gang kjente, finnes ikke lenger. Jeg definerer det som et gradvis tap av menneskelighet.» uttalte Ece Temelkuran til Agenda magasin tidligere i høst. Hun er en av Tyrkias mest frittalende forfattere, og har i mange år vært landets mest leste spaltist. I sin nyeste bok Turkey. The Insane and the Melancholy gjør hun en omfattende analyse av et land preget av maktmisbruk, selvmotsigelser og kontraster. Forfatter og journalist Stian Bromark vil innledningsvis tegne opp et historisk bilde i et foredrag med utgangspunkt i sin bok Hjemreiser. Boken er en reisereportasje og en historisk gjennomgang av den gresk-tyrkiske konflikten. Temelkuran vil deretter holde foredrag om dagens Tyrkia.

Medvirkende forfattere

Ece Temelkuran

ECE TEMELKURAN er forfatter av 12 bøker, og har også opptrådt jevnlig i radio og TV i hjemlandet. Hennes tekster blir også jevnlig publisert i aviser verden over.

Stian Bromark

STIAN BROMARK er forfatter og journalist. Har skrevet en rekke bøker, nå sist Hjemreiser. Arven etter folkeutvekslingen i Hellas og Tyrkia (1923) (Cappelen Damm) i 2016.