Hva gjør vi med hybridboka?

14:00 - 14:45

Scene: Wergeland

Sakprosa for barn er et felt i utvikling, og det gis ut mye spennende i Norge. Likevel har sjangerens lett identifiserbare nyttefunksjon gitt den en ufortjent plassering i periferien av det litterære feltet.

Klarer dagens støtteordninger å fange opp og legge til rette for nyskapingen, eller står forfatterne alene? Er de strenge sjangerskillene til hinder? i har invitert noen særlig kvalifiserte paneldeltagere til debatt om hvordan vi bør vi håndtere sjangerskiller og -overskridelser innenfor sakprosa for barn, og en representant for Kulturrådet vil holde innlegg. Gro Jørstad Nilsen leder samtalen.

 

Medvirkende forfattere

Neha Naveen

NEHA NAVEEN er forfatter og har utdanning fra Norsk Barnebokinstitutt.

Karin Haugen

KARIN HAUGEN er bokredaktør og kulturkommentator i Klassekampen.

Johan L. Tønnesson

JOHAN L. TØNNESSON er professor i sakprosa ved Universitetet i Oslo.

Gro Jørstad Nilsen

GRO JØRSTAD NILSEN er forfatter, kritiker og litteraturviter.