Panelsamtale: Forskningsformidlingens kunst

16:30 - 17:15

Scene: Kjelleren

Store deler av forskningen som publiseres i dag leses og forstås kun av et fåtall andre forskere på samme felt – men heldigvis finnes det både forskere og amatører som legger ned en formidabel innsats for å gjøre vitenskapenes innsikter tilgjengelig for et bredere publikum. I denne samtalen vil panelet diskutere hvordan vi kan gjøre forskningsresultatene forståelige og engasjerende. I tillegg vil dette formålet problematiseres – for hva skjer egentlig med innholdet når vi forenkler og pynter på fagspråk? Er det ikke slik at viktige innsikter ofte forsvinner i prosessen?

Medvirkende forfattere

Dag O. Hessen

DAG O. HESSEN er biolog og forskningsformidler. Han er mest kjent for sin forskning innen vann, økologi og evolusjon samt sitt engasjement for krysningsfeltet biologi, miljø og filosofi.

Johan L. Tønnesson

JOHAN L. TØNNESSON er professor i sakprosa ved Universitetet i Oslo.

Jessica Lönn-Stensrud

JESSICA LÖNN-STENSRUD er utdannet mikrobiolog og jobber med forskning og formidling på Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo. Hun er aktuell med Bakterienes forunderlige verden (Universitetsforlaget).

Henrik Svensen

HENRIK SVENSEN er forsker ved Senter for jordens utvikling og dynamikk (UiO) og deltar aktivt i den offentlige debatten omkring forskningsformidlingens form og betydning.