Landskap i endring – må det være slik?

14:00 - 14:45

Scene: Kverneland

Tap av kulturlandskap er en aktuell problemstilling som skaper engasjement hos mange. Dag O. Hessen, en av Norges fremste biologer og forskningsformidlere, har gått inn i tematikken i boka Landskap i endring og holder foredrag på Norsk sakprosafestival. Hva er det som driver denne utviklingen, og er det noe vi kan gjøre for å snu trenden? Er det mulig å bevare landskapet slik det var?

Medvirkende forfattere

Dag O. Hessen

DAG O. HESSEN er biolog og forskningsformidler. Han er mest kjent for sin forskning innen vann, økologi og evolusjon samt sitt engasjement for krysningsfeltet biologi, miljø og filosofi.