Kjære misbruker

13:15 - 14:00

Scene: Wergeland

Overraskende for mange skrev nittitallsironiker Harald Eia nylig et oppriktig, følsomt og håpefullt essay om søsterens sykdom og rusavhengighet, der han tyr til psykiatrien for å få svar på hvorfor det ble sånn for henne. I fjor publiserte n+1 langessayet H. On Heroin and Harm Reduction, der Sarah Resnick forteller om onkelens heroinmisbruk. Mens Eia leter etter svar fra naturvitenskapen, ser Resnick heller etter sosiale forklaringer og løsninger. Men felles for dem begge er håpet om at tekstene skal gjøre noe for familien deres og andre i en liknende situasjon. Martin Gedde-Dahl leder samtalen.

Samtalen vil foregå på engelsk.

Medvirkende forfattere

Harald Eia

HARALD EIA er programleder, forfatter og skribent og er aktuell med Brille. Hva forskes det på her? (Kagge) og podkasten Big 5 med Nils og Harald.