Hva skjuler seg i skogen?

15:00 - 15:45

Scene: Wergeland

Har måten vi fremstiller naturen på forandret seg? I boka Gutten og fjellet (Cappelen Damm) ser Torbjørn Ekelund på hvordan vi beskrev naturopplevelser på 1950- og 60-tallet. Sigrid Sandberg er opptatt av samspillet mellom mennesker og natur, og er for tiden aktuell med Treboka (Gyldendal), mens Long Litt Woon har skrevet soppboken Stien tilbake til livet (Vigmostad Bjørke) som også er en beretning om egen sorgprosess. Hva kjennetegner den nye bølgen av fortellende naturbøker? Samtalen blir ledet av Henrik Svensen.

 Velkommen til skogs!

Medvirkende forfattere

Long Litt Woon

LONG LITT WOON er sosialantropolog, forfatter og soppelsker.

Sigri Sandberg

SIGRI SANDBERG er frilansjournalist, forfatter og villmarksentusiast

Torbjørn Ekelund

TORBJØRN EKELUND er skribent, forfatter, idéhistoriker og fluefisker.

Henrik Svensen

HENRIK SVENSEN er forsker ved Senter for jordens utvikling og dynamikk (UiO) og deltar aktivt i den offentlige debatten omkring forskningsformidlingens form og betydning.