Essaydebatt 2.0

15:30 - 16:15

Scene: Kjelleren

En rekke små begivenheter utløste i fjor en heftig debatt om hva essayet er og skal være. Temperaturen steg skyhøyt både på scenen, papirsidene og ikke minst i sosiale medier. Nå, ett år senere inviterer vi Sigurd Tenningen og Preben Jordal til revidert essaydebatt. De to var viktige bidragsytere i fjorårets diskusjon, og vi legger til rette for samtale om hva den egentlig dreide seg om: Hva godt kom ut av debatten, og hvilke sider ved den kunne vi klart oss uten? Kort sagt, hvorfor trenger litteraturoffentligheten essaydebatt? Karin Haugen styrer ordet, og det åpnes for innspill fra salen.

Medvirkende forfattere

Preben Jordal

PREBEN JORDAL er kritiker, skribent og redaktør i Vinduet.

Sigurd Tenningen

SIGURD TENNINGEN er tidligere redaktør i tidsskriftet Vagant og stipendiat ved Universitetet i Agder.

Karin Haugen

KARIN HAUGEN er bokredaktør og kulturkommentator i Klassekampen.