Den fordømte psykologien

17:00 - 17:45

Scene: Kjelleren

Med debutboken Den fordømte friheten (Gyldendal) tar Kaja Melsom et oppgjør med ideen om at vi er frie til å gjøre hva vi vil med livene våre. Individualismen og selvrealiseringstyranniet skaper skam over ikke å lykkes, mener hun.

I Ole Jacob Madsens Det er innover vi må gå (Universitetsforlaget) og Den terapeutiske kultur (Universitetsforlaget) kritiserer han selvhjelpsideologiens premiss om at den enkelte må ta ansvar for sin egen psykiske helse. De to samtaler om frihet, selvrealisering og psykologi. Kan psykologifaget og selvhjelpsideologien komme i veien for felleskapstenkning og politisk endring?

Medvirkende forfattere

Kaja Melsom

KAJA MELSOM er forfatter, filosof og rådgiver i Human-Etisk Forbund.

Ole Jacob Madsen

OLE JACOB MADSEN er førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Dag Sørås

DAG SØRÅS er skribent, radiovert og satiriker.