Demokrati / teknologi

17:30 - 18:15

Scene: Kverneland

De fleste av oss tenker på internett som et demokratisk gode. Det gir folk over hele verden tilgang til den samme informasjonen, og vi kan publisere egne tekster med et tastetrykk. Menhvor fritt kommuniserer vi egentlig på nett? Og hvordan former digitale løsninger våre handlingsmønstre? Billedkunsten er blitt en viktig leverandør av kunnskap på dette området, men akademia ser ut til å sakke akterut. Hvorfor er det slik? Ola Innset leder samtalen mellom Alexander Provan og Will Bradley, som begge har lang erfaring fra kunstnerisk arbeid med forholdet demokrati/teknologi. Samtalen vil foregå på engelsk.

Medvirkende forfattere

Alexander Provan

ALEXANDER PROVAN er kunstner, kurator og redaktør i forlaget og nettmagasinet Triple Canopy.

 

Will Bradley

WILL BRADLEY er kunstnerisk leder ved Kunsthall Oslo og bidragsyter til magasiner som Mute og Afterall.

Ola Innset

OLA INNSET er stipendiat i historie ved European University Institute i Firenze og forfatter av sakprosa og skjønnlitteratur.