Her er temaene for årets program!

Hva kan økolitteraturen bidra med, hva kjennetegner spenningen mellom felleskap og frihet i dag, og er sakprosaen under press i postfaktasamfunnet? Dette er de overordnede temaene årets festivalprogram retter seg inn mot.
Med en dag fylt av foredrag, panelsamtaler, debatter og dybdeintervjuer, viser vi mangfoldet innen sakprosalitteraturen. For femte gang ønsker vi velkommen til virkeligheten!

 
Mens klimaforandringer og apokalyptiske fremtidsscenarier presser på, tar vi tilflukt i skogen. Hva skyldes den store bølgen av bøker med tema fra dyre- og planteriket? Bidrar den til å gjøre oss mer økovennlige? Under skog-temaet kan gjestene få med seg Alfred Fidjestøl, Shabana Rehman og Dag Olav Hessen i en samtale om sjimpansen Julius og hva som skiller mennesker fra dyr i et biologisk perspektiv, Shabana Rehman Gaarder, Bjørn Torgrim Ramberg og Elise Matilde Lund om artssjåvinisme og vegetarianisme – samt Sigri Sandberg i samtale med Torbjørn Ekelund og Long Litt Woon om sine opplevelser med sopp, skog og villmarksliv. Barna får møte Neha Naveen som har skrevet boka om beveren Bjørk og lage tegneserier med dyr i hovedrollene – med hjelp fra Tore Strand Olsen. Velkommen til skogs!
 
Vi vil tilbake til naturen, men hvordan forholder vi oss til hverandre? Vi undersøker spennet mellom felleskapet og det enkelte menneskets frihet i dag. I samarbeid med Morgenbladet har vi invitert Evgeny Morozov til å forelese om Silicon Valleys makt, og Emma Holten, Emily Witt og EllenSofie Lauritzen til samtale om seksuell frigjøring i den digitale tidsalderen. Sigrid Sollund, Sofia N. Srour og Jens E. Kjeldsen møtes til samtale om hersketeknikker: hva kan vi gjøre for at flere stemmer skal bli hørt? Maria Reinertsen og Roman Linneberg Eliassen snakker om økonomifaget og nyliberalismen, og gjestene kan høre Kaja Melsom og Ole Jacob Madsen i samtale om selvhjelpsideologien og selvrealiseringstyranniet. Står psykologien i veien for solidaritets- og fellesskapsidealer? Kjartan Fløgstad holder festivalforelesning og deler refleksjoner rundt sitt sakprosaforfatterskap i lys av det siste årets begivenheter: Hvordan ser bildet ut etter Corbyn, Sanders og Melenchon? Den New York baserte forfatteren Emily Witt intervjues av Morgenbladets Emil Flatø om jeg-journalistikk: Forstår vi samtiden bedre når vi tar utgangspunkt i egen kropp og erfaringer?
 
Sist, men langt fra minst inviterer vi til debatter, samtaler og foredrag om sakprosasjangerens stilling i dag. Vi spør: Hva blir sakprosaens rolle i møte med postfaktasamfunnet? I Post-Faktasjekken kjører vi debatt om sommerens kåring av Norges beste sakprosa, og her stiller Inger Merete Hobbelstad og Anders Heger – i tillegg til Guri Hjeltnes, Aud-Kristin Haldorsen og Johan Laurits Tønnesson fra programserien. I debatt om sakprosa for barn med Karin Haugen, Neha Naveen og Johan Laurits Tønnesson tar vi for oss hybridboka: Bør vi løse opp skillene mellom skjønnlitteratur og sakprosa? Simen Ekern møter Lotta Elstad til samtale om politisk litteratur på begge sider av virkelighetskontrakten, og Åsne Seierstad snakker med Gellert Tamas om hvordan sakprosa i bokformat kan gjøre det uforståelige mer forståelig for oss. I sitt foredrag om vitenskapsformidling i vitenskapsskepsisens tiår spør Carlo Rovelli: Kan virkeligheten være mer fantastisk en fantasien? Gellert Tamas, som er mest kjent i Sverige som TV-journalist og dokumentarfilmskaper, holder foredrag om kildekritikk og Fake News. Blir sakprosaboken viktigere når dagspressen svikter?
 
Som vanlig ønsker vi velkommen til Kritisk Kvartett med Frode Helmich Pedersen, Carina Beddari og Eirik Vassenden, og denne gangen er Guri Hjeltnes fjerde medlem. Marit Paasche, Atle Næss og Alfred Fidjestøll stiller til biografisk stafett hvor får publikum får lære om Hannah Ryggen, Martin Luther og sjimpansen Julius.